Bảng giá dịch vụ sữa chữa BlackBerry

07/02/2018 | 5159 lượt xem

Bảng giá Linh kiện BlackBerry

 

Camera

 

 Camera trước BlackBerry 10   : 150k
 Camera sau Z10 , Q10 , Q20 , Z30 , Leap   : 200k           
 Camera sau Passport  : 400k
 Camera trước KEYone  : 250k
 Camera sau KEYone  : 600k
 Camera trước Priv  : 200k
 Camera sau Priv  : 400k

 

Ổ Sim

 

 Ổ sim Z10 , Q10 , Z30 , Leap , Q5 , Z3 , Q20   : 250k             
 Ổ sim Passport  : 300k
 Ổ sim Priv  : 300k

 

Chân Sạc

 

 Chân sạc Z10 , Q10 , Z30 , Leap , Q20  : 250k          
 Chân sạc Passport 1   : 400k
 Chân sạc Passport Silver  : 300k
 Chân sạc Priv  : 300k
 Chân sạc KEYone  : 500k

 

Sản phẩm mới

1900636647