Bảng giá dịch vụ sữa chữa BlackBerry

07/02/2018 | 8185 lượt xem

Bảng giá Linh kiện BlackBerry

 

Camera

 

 Camera trước BlackBerry 10   : 150k
 Camera sau Z10 , Q10 , Q20 , Z30 , Leap   : 200k           
 Camera sau Passport  : 400k
 Camera trước KEYone  : 250k
 Camera sau KEYone  : 600k
 Camera trước Priv  : 200k
 Camera sau Priv  : 400k

 

Ổ Sim

 

 Ổ sim Z10 , Q10 , Z30 , Leap , Q5 , Z3 , Q20   : 250k             
 Ổ sim Passport  : 300k
 Ổ sim Priv  : 300k

 

Chân Sạc

 

 Chân sạc Z10 , Q10 , Z30 , Leap , Q20  : 250k          
 Chân sạc Passport 1   : 400k
 Chân sạc Passport Silver  : 300k
 Chân sạc Priv  : 300k
 Chân sạc KEYone  : 500k

 

Dòng Máy

Linh Kiện

Giá

 

BlackBerry 88xx

Màn Hình BlackBerry 8800

150

 
 

 

 

 

 

BlackBerry 8900

Màn Hình BlackBerry 8900

200

 

Khung loa BlackBerry 8900

100

 

 

 

 

 

BlackBerry 9000

Màn Hình BlackBerry 9000

200

 

Khung loa Blackberry 9000

150

 

 

 

 

 

BlackBerry 9100

Màn Hình BlackBerry 9100

250

 

Bàn phím BlackBerry 9100

100

 

Mặt kính BlackBerry 9100

100

 

 

 

 

 

BlackBerry 8520 -9300

Màn Hình BlackBerry 8520 và 9300

200

 

 

 

 

 

BlackBerry 9220 - 9320

Màn Hình BlackBerry 9220 và 9320

250

 

 

 

 

 

BlackBerry 9650

Màn hình BlackBerry 9650

200

 

Bàn phím BlackBerry 9650

100

 

 

 

 

 

BlackBerry 9700 - 9780

Màn Hình BlackBerry 9700 và 9780

250

 

Viền khung BlackBerry 9700 và 9780

100

 

Bàn phím BlackBerry 9700

50

 

 

 

 

 

BlackBerry 9790

Màn Hình BlackBerry 9790

200

 

Viền khung cảm ứng BlackBerry 9790

200

 

Khung sườn BlackBerry 9790

150

 

Ổ sim BlackBerry 9790

150

 

Bàn phím BlackBerry 9790

50

 

 

 

 

 

BlackBerry 9860

Màn Hình BlackBerry 9860

200

 

Viền khung cảm ứng full màn hình BlackBerry 9860

350

 

 

 

 

 

BlackBerry 9900

Màn Hình BlackBerry 9900

250

 

Viền khung BlackBerry 9900

150

 

Khung loa BlackBerry 9900

150

 

Bàn phím BlackBerry 9900

150

 

 

 

 

 

BlackBerry Q5

Màn Hình BlackBerry Q5

300

 

Pin BlackBerry Q5

300

 

 

 

 

 

BlackBerry Q10

Màn Hình BlackBerry Q10

250

 

Bộ vỏ full màn hình BlackBerry Q10

590

 

Viền khung BlackBerry Q10

200

 

Top cover  Flash BlackBerry Q10

50

 

Khung loa ngoài BlackBerry Q10

150

 

Bàn phím full mạch BlackBerry Q10

150

 

 

 

 

 

BlackBerry 9983

Màn Hình BlackBerry 9983

650

 

Khung loa BlackBerry 9983

400

 

Viền khung BlackBerry 9983

700

 

Bàn phím BlackBerry 9983

700

 

 

 

 

 

BlackBerry 9982

Màn hình BlackBerry 9982

700

 

Khung loa BlackBerry 9982

400

 

 

 

 

 

BlackBerry 9981

Màn Hình BlackBerry 9981

700

 

Trackpad BlackBerry 9981

600

 

khung loa BlackBerry 9981

300

 

viền khung BlackBerry 9981

300

 

 

 

 

 

BlackBerry Z10

Màn Hình nguyên khung BlackBerry Z10

300

 

Khung loa ngoài BlackBerry Z10

150

 

khung sườn BlackBerry Z10

100

 

 

 

 

 

BlackBerry Z30

Màn Hình BlackBerry Z30

950

 

Khung sườn BlackBerry Z30

200

 

 

 

 

 

BlackBerry PassPort Black

Màn Hình BlackBerry PassPort đen

450

 

viền khung BlackBerry PassPort đen

300

 

bàn phím BlackBerry PassPort đen

300

 

pin BlackBerry PassPort đen

400

 

Nắp lưng BlackBerry PassPort đen

300

 

 

 

 

 

BlackBerry PassPort Silver

Màn hình BlackBerry PassPort Silver

790

 

Nắp lưng BlackBerry PassPort Silver

600

 

viền khung BlackBerry PassPort Silver

500

 

 

 

 

 

BlackBerry PassPort ATT

Màn hình BlackBerry PassPort ATT

600

 

Nắp lưng BlackBerry PassPort ATT

400

 

Viền khung BlackBerry PassPort ATT

300

 

Bàn phím BlackBerry PassPort ATT

300

 

 

 

 

 

BlackBerry Classic Q20

Màn hình BlackBerry Q20 Classic

500

 

Pin BlackBerry Q20 Classic

300

 

Khung loa ngoài BlackBerry Q20 Classic

200

 

Nắp lưng BlackBerry Q20 Classic

200

 

 

 

 

 

BlackBerry Leap

Màn hình BlackBerry Leap

700

 

Khung Sườn BlackBerry Leap

300

 

 

 

 

 

BlackBerry Z3

Màn hình BlackBerry Z3

450

 

Pin BlackBerry Z3

300

 

 

 

 

 

BlackBerry KEYone

màn hình BlackBerry KEYone

790

 

Pin BlackBerry KEYone

450

 

Nắp lưng BlackBerry KEYone

350

 

Viền khung BlackBerry KEYone

500

 

Bàn phím full BlackBerry KEYone

400

 

 

 

 

 

BlackBerry KEY2

Màn hình BlackBerry KEY2

1390

 

Nắp lưng BlackBerry KEY2

700

 

 

 

 

 

BlackBerry Dtek 50

Màn hình BlackBerry Dtek 50

690

 

Pin BlackBerry Dtek 50

500

 

Khung sườn BlackBerry Dtek 50

400

 

 

 

 

 

BlackBerry DTEK 60

Màn hình BlackBerry Dtek 60

1750

 

 

 

 

 

BlackBerry Motion

Pin BlackBerry Dtek Motion

500

 

 

 

 

 

BlackBerry PRIV

Màn hình BlackBerry Priv

1490

 

Pin BlackBerry Priv

500

 

Sườn phím BlackBerry Priv

300

 

Nắp lưng BlackBerry Priv

400

 

 

 

Sản phẩm mới

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG
0939119770