Bảng giá dịch vụ sữa chữa BlackBerry

07/02/2018 | 19516 lượt xem

Bảng giá Linh kiện BlackBerry

 

MODEL LINH KIỆN CHI TIẾT MODEL LINH KIỆN CHI TIẾT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
BlackBerry Keyone Màn hình Màn hình zin mới
Giá bao test:500
Giá bảo hành: 690
BlackBerry Passport đen Màn hình Màn hình zin mới
Giá bao test: 300
Giá bảo hành: 400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Bàn phím Bàn phím zin máy
Giá bao test: 250
Giá bảo hành: 350
Bàn phím Bàn phím zin mới
Giá bao test: 200
Giá bảo hành: 250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Viền khung Viền khung zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Viền khung Viền khung zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Pin Pin zin mới
Giá bảo hành 1 tháng: 350
Giá bảo hành 3 tháng: 450
Pin Pin zin mới
Giá bảo hành 1 tháng: 250
Giá bảo hành 3 tháng: 350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Camera trước Camera zin tháo máy
Giá bao test: 150
Giá bảo hành: 200
Camera trước Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Camera sau Camera zin tháo máy
Giá bao test: 250
Giá bảo hành: 350
Camera sau Camera zin tháo máy
Giá bao test: 200
Giá bảo hành: 250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Loa ngoài Loa zin mới
Giá bao test: 250
Giá bảo hành: 300
Khung loa ngoài Khung loa zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Loa trong Loa trong zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 150
Loa trong Loa trong zin mới
Giá bao test: 100
Giá bảo hành: 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nắp lưng Nắp lưng zin máy
Màu bạc: 250
Màu đen: 300
Nắp lưng Nắp lưng zin mới: 250                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ổ sim Chân sim zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Chân sim Chân sim zin mới
Bảo hành vĩnh viễn: 300
Bảo hành mối hàn chân sim, không bảo hành nếu bị gãy, đứt mạch.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Chân sạc Chân sạc zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
Chân sạc Chân sạc zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mic loa ngoài Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 200
Mic loa ngoài Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mic thoại Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 250
Mic thoại Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Motion Màn hình Màn hình zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành:
Dtek 50 Màn hình Màn hình zin mới
Giá bao test: 500
Giá bảo hành: 650
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Viền khung Viền khung zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành:
Viền khung Viền khung zin mới: 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Pin Pin zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Pin Pin zin mới
Giá bảo hành 1 tháng: 300
Giá bảo hành 3 tháng: 400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Camera trước Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 200
Camera trước Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Camera sau Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 350
Camera sau Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Khung loa ngoài Khung loa zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Khung loa ngoài Khung loa zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Loa trong Loa trong zin máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 250
Loa trong Loa trong zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nắp lưng Nắp lưng zin máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 500
Nắp lưng Nắp lưng zin mới: 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Chân sim Chân sim zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Chân sim Chân sim zin mới
Bảo hành vĩnh viễn: 300
Bảo hành mối hàn chân sim, không bảo hành nếu bị gãy, đứt mạch.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Chân sạc Chân sạc zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Chân sạc Chân sạc zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mic loa ngoài Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
Mic loa ngoài Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mic thoại Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Mic thoại Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Key2 Màn hình Màn hình zin mới
Giá bao test: 1000
Giá bảo hành: 1250
Classic Màn hình Màn hình zin mới: 500
Màn hình zin máy: 350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Bàn phím Bàn phím zin mới
Giá bao test: 900
Giá bảo hành: 1000
Bàn phím Bàn phím zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Viền khung Viền khung zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành:
Viền khung Viền khung zin máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Pin Pin zin mới
Giá bảo hành 1 tháng: 550
Giá bảo hành 3 tháng: 700
Pin Pin zin mới
Giá bảo hành 1 tháng: 250
Giá bảo hành 3 tháng: 350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Camera trước Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
Camera trước Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Camera sau Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 800
Camera sau Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Khung loa ngoài Khung loa zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Khung loa ngoài Khung loa zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Loa trong Loa trong zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
Loa trong Loa trong zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nắp lưng Nắp lưng zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 600
Nắp lưng Nắp lưng zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Chân sim Chân sim zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Chân sim Chân sim zin mới
Bảo hành vĩnh viễn: 200
Bảo hành mối hàn chân sim, không bảo hành nếu bị gãy, đứt mạch.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Chân sạc Chân sạc zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Chân sạc Chân sạc zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mic loa ngoài Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
Mic loa ngoài Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mic thoại Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Mic thoại Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 200
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
BB 9981 Màn hình Màn hình zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 700
Passport ATT Màn hình Màn hình zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 600
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Bàn phím Bàn phím zin máy
Giá: 300
Bàn phím Bàn phím zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Viền khung Viền khung zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
Viền khung Viền khung zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mạch 4 phím + Trackpad Mạch zin tháo máy
Giá bao test: 800
Giá bảo hành: 1000
Pin Pin zin mới
Giá bảo hành 1 tháng: 250
Giá bảo hành 3 tháng: 350
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
TrackPad rời  zin tháo máy
Giá bao test: 400
Giá bảo hành: 500
Camera trước Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Camera sau Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 100
Camera sau Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Khung loa ngoài Khung loa zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
Khung loa ngoài Khung loa zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Loa trong Loa trong zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 100
Loa trong Loa trong zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nắp lưng Nắp lưng zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 500
Nắp lưng Nắp lưng zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mạch Phím Mạch phím zin máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 500
Chân sim Chân sim zin mới
Bảo hành vĩnh viễn: 300
Bảo hành mối hàn chân sim, không bảo hành nếu bị gãy, đứt mạch.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Chân sạc Chân sạc zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 250
Chân sạc Chân sạc zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mic loa ngoài Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
Mic loa ngoài Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Mic thoại Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 200
Mic thoại Mic zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 250
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Dtek 60 Màn hình Màn hình zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 1750
Q5 Màn hình Màn hình zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Bàn phím x Bàn phím Bàn phím zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Viền khung Viền khung zin máy
Giá bao test: 500
Giá bảo hành: 
Viền khung Viền khung zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Pin Pin zin mới
Giá bảo hành 1 tháng: 300
Giá bảo hành 3 tháng: 400
Pin Pin zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Camera trước Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 250
Camera trước Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 100
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Camera sau Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 350
Camera sau Camera zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Khung loa ngoài Khung loa zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Khung loa ngoài Khung loa zin tháo máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 300
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Loa trong Loa trong zin máy
Giá bao test:
Giá bảo hành: 250
Loa trong Loa trong zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 150
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Nắp lưng Nắp lưng zin mới
Giá bao test: 400
Giá bảo hành: 
Nắp lưng Nắp lưng zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Chân sim Chân sim zin mới
Giá bao test:
Giá bảo hành: 400
Chân sim Chân sim zin mới
Bảo hành vĩnh viễn: 200
Bảo hành mối hàn chân sim, không bảo hành nếu bị gãy, đứt mạch.